Produse – Ceaune de fonta - magazin online specializat in produse din fonta

Tranzacționarea a pășit lateral

Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului vor fi casnicii lui. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.

Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi. Lucrarea este realizată și povestită din perspectivă creștin ortodoxă și nu dorește să încurajeze sincretismul religios. Întâmplările și faptele descrise se petrec în timpuri întunecate din viitor când tranzacționarea a pășit lateral Terra va fi o singura uniune de state, rezultată în urma reorganizării societății omenești, urmare a unui devastator război tranzacționarea a pășit lateral nuclear, izbucnit din motive oculte.

În urma războiului nuclear mondial au pierit mulțime de popoare, diplome de opțiune globului reducându-se dramatic la câteva sute de milioane de oameni. Cei ce au scăpat vor trece printr-o perioadă groaznică de criză economică, financiară și mai ales morală. Deflagrația mondială a început în Orientul Mijlociu și avea ca principală cauză dorința poporului evreu de a înființa un stat propriu foarte puternic și de a controla întreg teritoriul Ierusalimului îndepărtând poporul palestinian din orașul sfânt și din regiunile vecine.

În urma acestei deflagrații Ierusalimul a fost ocupat în totalitate de către evrei, cu ajutorul multor tranzacționarea a pășit lateral armate ale altor țări, și au reconstruit Templul lui Dumnezeu exact după modelul celui construit de către Solomon cu mii de ani în urmă, demolând Cupola Stâncii cunoscută greșit și sub denumirea de Moscheea lui Omar şi care a fost construită pe ruinele acestui templu evreiesc intre ani și d. După războiul mondial nuclear a urmat o foarte grea perioadă.

Cei rămași se vor aduna la un loc în comunități mari și se vor constitui în societăți multiculturale și multi-rasiale, reorganizându-se în state noi conduse de oameni care vor fi aleși democratic de către cetățeni.

Însă datorită imoralității și mai ales a lepădării credinței creștine lumea se va înrăi atât de mult, încât va fi atâta ură și pizmă între oameni ceea ce va duce la creșterea pe culmi foarte tranzacționarea a pășit lateral a infracționalității și imoralității, determinând crearea unui stat unic care sa fie organizat în așa fel încât armata și organele de ordine să aibă puteri foarte mari pentru tranzacționarea a pășit lateral și diminuarea ratei criminalității.

Se va ajunge la formarea unei uniuni de state condusă de un președinte unic. Se vor crea instituții de stat ce vor monitoriza permanent întreaga activitate a societății. O groaznică dictatură ideologică, psihologică și financiară se întărește la nivel mondial, condusă de un Împărat ales de către parlamentele tuturor statelor membre ale uniunii create.

Încredere În Investiții Bitcoin, Adică

Opresiunea se va concentra pe creștinism în general și pe ortodoxie în special. Creștinii ortodocși care vor scăpa se vor retrage în munți, în peșteri, în crăpăturile pământului, unde vor continua în taină să participe alături de preoți la jertfa cea nesângeroasă a lui Iisus Hristos. Se vor constitui comunități mici de creștini prin munți și prin pustii, care vor petrece în rugăciune și priveghere continuă implorând mila Domnului, așteptând trecerea sufletească prin poarta morții de la această viață trupească către viața veșnică spirituală din Împărăția lui Hristos.

In continuare vă prezentăm câteva elemente ale orânduirii statale mondiale in timpul căreia au loc evenimentele descrise in această lucrare. Din punct de vedere social, politic și economic Noua Orânduire Mondială se va prezenta astfel: Aceasta organizare statală are un sistem monetar înglobat în tehnologia informatică împreună cu sistemul social și economic.

Astfel, moneda fizică va dispare din circuitul financiar bancar în statele membre ale Noii Orânduiri Mondiale fiind înlocuită de o moneda scripturală de cont.

tranzacționarea a pășit lateral cum să faci primii bani din viață

În plan social se va crea o societate complet informatizată, digitalizata și se va atribui fiecărei persoane fizice sau juridice un cod numeric unic cu ajutorul căruia se va face identificarea în platforma digitala globalizată.

În societate nu se va mai face identificarea indivizilor ei după numele de botez și de familie ci strict după codul numeric unic individual. Fiecare persoană fizică sau juridică va dispune de un card, în care este înglobat un microcip electronic detectabil de la distanță cu dispozitive de detecție asemănătoare unei banale telecomenzi.

Identificarea persoanei se va face automat când cardul tranzacționarea a pășit lateral în raza de acțiune a dispozitivului de detecție a micro-cipurilor electronice. Cardurile cu microcipuri vor fi emise tuturor persoanelor încă de la naștere.

Vor fi legi stricte prin care se vor obliga toate persoanele fizice, părinții sau tutorii  copiilor infanți, copii și adulți, precum și administratorii de firme să poarte în permanență asupra lor aceste carduri de identificare.

tranzacționarea a pășit lateral principalul lucru pentru a face bani

Microcipurile conțin date individuale și biometrice culoarea ochilor, grupa sanguină, înălțime, culoarea părului, imagine electronică a înfățișării persoanei din față și profil sau logo-ul oficial al firmelor, datele de identificare ale firmelor și nu în ultimul rând codul numeric unic individual, etc.

Prin identificarea persoanei fizice sau juridice pe baza microcipurilor electronice se fac multiple căutări în platforma globala digitala cu privire la toate datele posibile despre acea persoană deținute în toate bazele de date create la nivelul fiecărei instituții ale statului, filtrate și selectate după codul unic de identificare,  constituindu-se instantaneu un raport al persoanei identificate cu date ce pot conține informații despre: starea civilă, cazier judiciar, cazier fiscal, starea de sănătate, starea financiară, ultimele tranzacții financiare și economice efectuate, harta deplasărilor fizice în teren în ultima perioada de timp, reconstituită după locurile unde s-au folosit dispozitivele de identificare bio-umane ale microcipurilor ce pot fi întâlnite la tot pasul pe stradă, în instituții, la locurile de munca, acasă sau chiar și în locuri izolate cum ar fi munți sau strategie 90 cum să tranzacționați opțiuni fără indicatori opțiuni binare retrase.

De exemplu,  dacă se dorește localizarea unei persoane în timp real la un moment dat se comandă reconstituirea hărții terestre cu deplasările din ultimele 48 de ore, realizată prin însumarea tuturor locațiilor dispozitivelor de detectare globală ce împânzesc tot teritoriul țării, obținându-se traseul străbătut și punctul final în care se află persoana la acel moment.

Toate căutările se fac doar prin introducerea ca filtru de căutare a codului unic individual. Daca in raport apare o staționare sau o inactivitate mai mare de 24 de ore, persoana va fi verificată la domiciliu de către gărzile uniunonale, iar daca este găsită și identificată după card, este dusă la sediul poliției unde va fi interogată cu privire la activitatea sa din ultimele 24 ore, fiind si sanctionată cu amendă.

De aceea fiecare persoana trebuie sa aibe asupra sa cardul si să se deplaseze numai cu el asupra sa, pentru a fi tranzacționarea a pășit lateral de cel puțindoua dispozitive de identificare, sau prin satelit.

Deci, o urmărire totală a indivizilor societății. În plan financiar tranzacțiile financiare, plățile comerciale efectuate în magazine și supermarketuri, plățile de taxe și impozite se fac automat prin însumarea prețurilor sau tarifelor ce se doresc a fi plătite, iar prin detectarea automată de la distanță a microcipurilor plățile sunt efectuate automat.

De exemplu, în supermarket toate produsele pe care le ai în coșul de cumpărături când treci pe lângă casa automată fără casier uman, asemănătoare unei porți magnetice folosite în aeroporturi, însumează prețurile tuturor produselor pe baza microcipurilor ce vor fi extinse și la acestea, iar suma totală va fi transferată automat din contul persoanei care deține coșul de cumpărături în contul supermarketului.

De exemplu, intri în magazin cu coșul, iți tranzacționarea a pășit lateral din rafturi produsele și ieși în zona exterioară cu ele fără să miști un deget, însă banii ți-au fost luați din cont.

Se va motiva astfel imposibilitatea furturilor din magazine, accesul persoanelor în aceste unități nefiind permis de porți speciale automate dacă nu sunt detectate microcipurile din cardurile lor personale și suma de bani existentă în cont. Acest procedeu de transfer de monedă scripturală de cont poate fi extins ca exemplu în multiple cazuri când este necesară o plata tranzacționarea a pășit lateral un transfer de valoare.

Prin crearea acestui sistem financiar bazat pe monedă scripturală de cont nu se mai poate crea inflație sau deflație, valorile de monedă ce este opțiunea bermuda cont existente la un anumit moment în sistemul financiar bancar global va fi strict egală cu valoarea produselor și serviciilor create și existente la un moment dat pe piață. Această valoare globală de monedă va fi reglată permanent, fie prin creare, fie prin suprimare de monedă scripturală, de către unitatea bancară centrală, aceste acțiuni fiind influențate direct, fie în urma înregistrării în contabilitatea firmelor a produselor și serviciilor nou create instantaneu, ca valori ale conturilor de produse și servicii finite, fie prin înregistrarea valorilor totale ale conturilor contabile de pierderi financiare ale conturilor de profit și pierdere ale firmelor.

Sistemul bancar si cel economic va fi într-o simbioză aproape perfectă. Valorile de monedă emise de banca centrală vor fi vărsate în conturi ale persoanelor fizice sau juridice care doresc să împrumute bani, alimentând circuitele financiare ale societății, sau deasemenea banca centrală poate schimba oricând valoarea monedei de cont, creând un echilibru între valoarea totală a monezii în circulație și valoarea la un moment dat a tuturor produselor la un moment dat al societății umane.

Acest fapt dă puteri mărite băncii centrale care poate genera la comandă inflație, stagflație sau deflație prin emitere sau suprimare de monedă scripturală de cont. În plan politic, democrația va fi extinsă în tarile membre ale Noii Orânduiri Mondiale, infiltrându-se la vârfurile tuturor partidelor oameni ai organizațiilor oculte ce doresc instaurarea unei structuri mondiale, pe care să o ofere spre a o conduce celui pe care îl așteaptă de mii de ani să conducă lumea fizică și universul material — Antihrist.

Acești oameni, oricând pot ocupa funcții cheie de conducere a țărilor respective și pot duce la sfârșit planul de instaurare a unei lumi globalizate, ușor controlabile și guvernabile.

Societățile globalizate și unificate într-un singur organism statal vor fi conduse după legi adoptate de către parlament. Au fost eliminate în Parlamentul Unional legile care apărau valorile morale ce țin de tradițiile și religiile fiecărei națiuni în parte, constituindu-se coduri de legi universal valabile, dar care dau libertăți indivizilor, unele dintre ele fiind condamnate de dogmele unor anumite credințe ale unor popoare, dar recunoscute legale în întraga uniune.

În plan spiritual Noua Orânduire Mondială se prezintă astfel: În urma procesului de tranzacționarea a pășit lateral social-economică și politică a întregii planete se realizează o nivelare aproximativ egală a culturilor, tradițiilor și credințelor.

Se ascultă același tip tranzacționarea a pășit lateral muzică pe întreaga planetă, portul oamenilor va fi același desființându-se definitiv porturile populare ale fiecărui popor reușindu-se o uniformizare a modei pe întreg mapamondul.

tranzacționarea a pășit lateral caut pentru munca la domiciliu florenta

Valorile morale tradiționale ale statelor bazate pe credințele și religiile acestora vor fi influențate de coduri de legi date în parlamente, unele valori fiind suprimate și vor fi introduse altele noi, astfel încât toate țările membre ale Noii Orânduiri Mondiale să aibă aproximativ aceleași obiceiuri și tradiții.

Religiile lumii vor întâmpina fiecare modificări în dogmele de bază ale acestora, bazate pe reconciliere și unire a acestora, astfel încât se va înființa o religie mondiala la care vor adera majoritatea oamenilor din convingere sau forțați prin legi. Promotoarea acestei religii este curentul New Age care se răspândise vertiginos în țările deja dezrădăcinate, globalizate, ce se conduceau doar după legi bazate pe legile economice și politice și minimal pe cele morale și civice.

Se resimte în sufletele oamenilor lipsa unei caracteristici ființale umane și anume a credinței, căutându-se de către autorități substituirea acesteia cu pseudocredințe și alte forme de hrană spirituală cum ar fi cărți atee, filme, sau manifestări oculte.

Valorile creștine vor deveni desuete și considerate demodate, învechite și lipsite de substanță din lipsa credinței. Sufletele oamenilor vor fi anesteziate, înșelate și lipsite de repere morale reale și corecte. Oamenii credincioși care vor continua să practice în ascuns credințele lor vor fi marginalizați și considerați retrograzi, bigoți și chiar tranzacționarea a pășit lateral religioși fiind suspectați drept atacatori și subminatori ai Noii Orânduiri Mondiale, încercându-se chiar suprimarea lor.

Aceste lucruri se vor îndrepta cu precădere asupra credincioșilor creștini și mai ales asupra ortodocșilor și catolicilor, care se vor unii într-o singură biserică prin acceptarea de către majoritatea credincioșilor catolici a dogmelor stabilite în primele sinoade ecumenice ale bisericii și renunțarea la învățăturile noi inventate după marea schismă din anul d.

Cei care vor rămâne în biserica catolică se vor rătăcii și mai mult prin acceptarea de dogme anticreștine și chiar străine de învățăturile lui Hristos.

Cultele protestante și neoprotestante fiind deja influențate în mare parte, de către curentul globalizării si al milenarismului, vor practica o religie mai mult comercială, bazată pe frăție și întrajutorare între membrii cultelor, așteptând un Salvator care să instaureze o împărăție de de ani. Premergătorii lui Antihrist sunt oamenii care sunt sprijiniți de puterile îngerilor căzuți, înșelați fiind de aceștia că abilitățile lor paranormale sunt de fapt însușiri proprii.

Vor face false minuni cu ajutorul demonilor ce vor înspăimânta și impresiona publicul spectator sau chiar mase mari de oameni, orașe sau regiuni întregi. Demonii se vor manifesta frecvent ca apariții ale extratereștrilor care doresc să vină pe pământ și să ajute omenirea pentru a o scoate din chinul și suferința în care se zbate încă de la începutul umanității.

În această perioadă se vor manifesta frecvent foarte multe fenomene paranormale, producând uimire și teamă în rândul populației. Cei ramași în urma deflagrației nucleare mondiale se vor reorganiza într-o uniune de state, refăcându-se toată infrastructura distrusa de război. Se vor bucura de toate facilitățile tehnologiei beneficiind de mijloace de comunicare moderne audio-vizualemijloace de transport de ultimă generație terestre, maritime și aeriene. Practic, va reînvia societatea umană din punct de vedere al infrastructurii, dar pentru o foarte scurtă perioadă de timp.

Cei care nu vor adera la uniune și nu vor face parte din uniunea statală vor fi considerați ca popoare retrograde și vor fi marginalizate, fiind interzis orice schimb comercial cu aceștia. În aceste precondiții sociale, economice, politice și spirituale va apărea un om ce va produce mare uimire și teamă în societate. Acest om ce se va naște dintr-o femeie de origine iudaică va fi încă din fragedă copilărie deosebit de dotat intelectual și cu însușiri paranormale de neimaginat pentru contemporanii lui.

tranzacționarea a pășit lateral cum se utilizează diagrame cu opțiuni binare

În el va locui cel mai puternic înger căzut din Împărăția lui Dumnezeu fiind posedat de însuși Lucifer. Va uimi lumea prin însușirile lui paranormale urcând foarte rapid pe scara socială, politică și religioasă la vârful conducerii uniunii statale de pe Terra.

Va fi propus pentru a candida la cea tranzacționarea a pășit lateral înaltă funcție în stat și totodată fiind o persoană paranormală se va declara pe sine o entitate divina si ca urmare va fi numit și în cea mai înalta poziție religioasa a bisericii universale. Poziția sa politică si socială se va îmbina cu poziția religioasă devenind Stăpânul Lumii, iar toți subalternii săi direcți, miniștrii si conducători ai instituțiilor statului vor fi numiți de către acesta Mari Preoți și Arhierei.

În Biserica Creștin Ortodoxă, singura biserică din lume care nu va recunoaște dumnezeirea lui Antihrist, toți arhiereii care nu îl vor venera ca pe Mesia, Stăpân al Lumii si Salvatorul Omenirii vor fi înlocuiți din funcții, caterisiți și chiar condamnați la moarte de către arhiereii superiori obedienți conducerii uniunii, fiind condamnați pe motiv de subminare a securității împărăției lui.

Arhiereii trădători noi numiți vor impune preoților, monahilor și credincioșilor să recunoască autoritatea divină a lui Antihrist și să înceteze să mai săvârșească Sfânta Liturghie în biserici și mănăstiri pe motiv ca din acel moment Dumnezeu există fizic pe pământ și nu mai e nevoie de tainele creștine și de jertfa nesângeroasă, săvârșită pentru iertarea păcatelor oamenilor.

În locașurile de cult se va face doar un serviciu religios de adorație al lui Antihrist ca dovada a devotamentului și credinței față de acesta. Arhiereii si preoții care vor refuza să recunoască autoritatea divină a Împăratului, autodeclarat ca Mesia salvatorul lumii, pentru a se salva de la moarte și pentru a nu-și pierde sufletele prin lepădarea de Hristos și închinare la tranzacționarea a pășit lateral vor fi nevoiți să evadeze din societate, să pribegească împreună cu alți creștini cucernici și iubitori de Hristos prin locuri pustii, retrase, prin peșteri si crăpături ale munților.

Se vor constitui mici comunități creștine prin munți si prin păduri având ca mod de trai modelul de gintă sau de trib unde rolul principal îl va ocupa un conducător laic cu abilități intelectuale și cunoștințe militare ce va organiza viața în comunitate. Membrii acestor așezări vor fi asistați spiritual de către arhiereii și preoții comunității, prin spovedanie si slujbe sfinte implorând ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos.

Comunitățile vor avea dotări minime și fortificații rudimentare împotriva animalelor sălbatice sau ale răufăcătorilor care se vor înmulți foarte mult.

Pentru un mai bun control si o evidență clară a membrilor societății, Împăratul va impune prin lege implantarea tuturor oamenilor cu un biocip electronic de dimensiuni microscopice, creat prin nanotehnologie, înlocuindu-se cardurile personale cu microbiocip. Implantul se va face subcutanat pe partea exterioara a palmei drepte sau pe frunte în zona scalpului. Cine nu va accepta acest biocip electronic va fi considerat eretic protestatar, care nu recunoaște autoritatea divina a lui Antihrist, fiind asimilați cu teroriștii și subminatorii autorității statului religios al acestuia.

Aceștia, prin lege, pot fi condamnați la moarte și executați pe loc, în cazul în care vor fi prinși de către autoritățile statului că nu posedă biocipul. De asemenea, prin lipsa acelui biocip oamenii nu vor avea posibilitatea să se întrețină, să cumpere sau să vândă produse sau servicii, fiind nevoiți să trăiască după legi ale oamenilor primitivi hrănindu-se din munca proprie sau făcând troc cu alții.

Datorită acestor evenimente și datorită faptului că majoritatea oamenilor vor accepta acel biocip implantat pe trup, ca dovadă a recunoașterii autorității divine a Împăratului, lepădându-se astfel de Hristos prin jurăminte și angajamente semnate în mod public si în cadrul unei adunări festive, Dumnezeu va pedepsi aprig omenirea prin secetă și foamete.

Timp de trei ani și jumătate nu va ploua, pământul nu-și va mai da roada sa iar foametea va fi așa de mare încât vor avea loc atrocități mari pe pământ, culminând cu fapte de canibalism în afara granițelor uniunii statelor civilizate. Creștinii care vor rezista în munți și în pustii din mila Mântuitorului Iisus Hristos, vor avea foarte mult de suferit din cauza foametei dar mai ales din cauza oamenilor răufăcători care doresc sa îi jefuiască si să îi omoare.

Vor avea loc multe drame în momentul alegerii căii pe care o vor lua acești creștini.

tranzacționarea a pășit lateral bani rapidi adena

Mulți dintre ei vor fi nevoiți să se despartă de soți sau soții, de copii, de părinți, prieteni, rude, pentru a lua calea pribegiei în pustie. Nu vor fi înțeleși de către familii sau, din frică și teroare, familiile acestora au acceptat biocipul împăratului, pentru a putea duce în continuare o viață normală.

In acest timp vor apare pe toate canalele de radio și televiziune doi oameni deosebiți, cu puteri mari, ce vor face minuni în public și vor demasca impostura Împăratului, spunând oamenilor că acela nu este Mesia ci Antihrist.

Sunt doi oameni îmbrăcați foarte sărăcăcios, cu bărbi mari și albe, purtând în mâini câte un toiag de lemn. Vor binecuvânta pe toți tranzacționarea a pășit lateral ce vor dori să îi cunoască si care le vor cere să îi vindece de diferite boli sau patimi. Acești oameni se vor recomanda publicului care îi ascultă și vor tranzacționarea a pășit lateral declarații în direct la televiziuni și posturi de radio că sunt Ilie și Enoh, sfinții vechiului testament, care tranzacționarea a pășit lateral au luat moartea trupeasca și vor spune ca au fost trimiși în mod minunat de către Mântuitorul Iisus Hristos să demaște pe Împăratul-Antihrist.

Pentru a avea credibilitate în fața opiniei publice, se va întâmpla un fenomen inexplicabil când în piața din fața templului iudeu, lângă cei doi, va apare în chip minunat Sfântul Evanghelist Ioan, care cu voce de tunet va mărturisii mulțimilor care ascultau pe cei doi sfinți că aceștia sunt Ilie și Enoh și că va trebui să fie ascultați și crezuți pentru adevărul pe care il mărturisesc public.

Acestea nu au plăcut marelui conducător al imperiului și a dispus Gărzii Divine a Templului Sfânt sa îi prindă și sa îi aducă în fața sa. Autoritățile îi vor prinde și îi vor duce în fața lui Antihrist, pentru ai judeca chiar el.

Acesta nesuportând tăișul cuvintelor celor doi i-au condamnat la moarte cu execuție publică în tranzacționarea a pășit lateral mare din Ierusalim, aflată în fața templului, dorind să dea o lecție tuturor celor care au crezut în vorbele lor. Cei doi au fost executați chiar de către Împărat folosindu-se de puterile sale magice, iar trupurile lor adormite vor fi lăsate în piața templului trei zile, pentru a putea fi văzuți de către toate canalele de televiziune din lume.

Pe fondul acestor precondiții sociale, economice, politice si religioase au loc evenimentele prezentei lucrări de ficțiune. Spaima și teroarea răspândită de dictatura Împăratului, numit Baruch în lucrarea noastră, a atins limite neimaginabile, dar mila și îndurarea Domnului a însoțit în permanență pe supraviețuitorii ce locuiesc în micul campus creștin ortodox din munții împăduriți ai Buzăului din fosta Câștigă niște bani cu popcry rapid, acum numită Arcadia, după lanțul arcuit al munților Carpați.

Arcadia ca parte a Uniunii Mondiale a Statelor Divine, se supune autorității Împăratului Baruch, beneficiind de toate facilitățile tehnologice și de o infrastructura deosebită. Slăbiți din cauza foamei, îmbrăcați în zdrențe și în blănuri de animale, rebelii creștini duc o viață deosebit de sfântă si de simplă, hrănindu-se cu fructele pădurii, bând apă din mici izvoare ascunse printre stânci, vânând cu arme rudimentare ca arbalete, arcuri și săgeți, sulițe și capcane pentru animale.

În micul campus creștin viața decurge monoton, timpul curgând foarte repede, majoritatea stăruind în rugăciune și muncind. Dar prin grija Domnului Iisus Hristos eroii noștri scapă în chip minunat de fiecare data din aceste grele încercări.

Foame, sete, frig, arșiță, boli cumplite și răni usturătoare provocate de radiațiile nucleare, atacuri ale anarhiștilor, survolări ale aerodinelor Gărzii Tranzacționarea a pășit lateral ce aruncă asupra lor o ploaie de gloanțe și foc, animale sălbatice care au suferit mutații genetice în urma radiațiilor atomice provocate de război, toate aceste urgii încearcă greu micul campus creștin, care rezistă eroic din mila și cu ajutorul Domnului Iisus Hristos și al tuturor sfinților prieteni.

În eroismul lor dramatic unii din rebelii creștini apară cu propriile lor trupuri viața confraților lor, luând cununa muceniciei. Acest chin este întrerupt la un moment dat de un sunet puternic de trâmbiță ce vine din slava cerului însoțit de o lumina puternică și albă ce luminează dinspre Răsărit invadând întreg orizontul până la Apus.

tranzacționarea a pășit lateral câștigurile din opțiunile bitcoin

Se aude din înaltul cerului o muzică puternică alcătuită din  mii de glasuri suave armonizate în cor.