Etichetare

Sticle de etichetare a muncii

Descrierea opțiunilor: 1.

„Google“ knygų paieška

Două etichete pe aceeași tambur - aplicator a două etichete pe fiecare sticlă sticle de etichetare a muncii. Ecran tactil - control simplu și ergonomic al tuturor funcțiilor. Inclusiv spații și puncte. Setul standard este compus dintr-o serie de blocuri de alamă adecvate pentru imprimarea unei date, cu blocuri standard unice de 6x2h2mm sau alternativ la cerere 6x3h3 mm total 38 de pumni și 6 neutri - exemplu Capul inactiv pentru transportorul de sticle cu lanț - Cap de ralanti transportor cu ax montat pe rulmenți, picioare de sprijin incluse.

Condiții generale de vânzare: Acest document este supus confirmării finale după primirea probelor de sticle, etichete, capace, capsule și informații despre toate materiile prime care urmează să fie prelucrate. Condițiile următoare sunt aplicabile, cu excepția cazului în care se specifică altfel în documentul de mai sus. Atunci când un Cumpărător trimite o comandă, aceasta implică acceptarea deplină a acestor Condiții de vânzare și înlocuiește orice ofertă, corespondență și ofertă anterioară între părți.

Contract de vânzare Vânzătorul va fi obligat să respecte numai termenii specifici în prezentul document.

etichetare - Ieftine nou si utilizat Anunturi etichetare - 1. pagina

Părțile sunt obligate să respecte termenii Condițiilor de vânzare numai după ce Vânzătorul a acceptat în scris comanda Cumpărătorului, sub forma unei confirmări de primire a comenzii.

Prețurile indicate nu includ transportul, asigurarea sau ambalarea.

sticle de etichetare a muncii

Aceste articole vor fi calculate separat. Prețurile sunt stabilite pe baza condițiilor economice și financiare de la data ofertei. Sticle de etichetare a muncii sunt cotate numai pentru produse și nu includ date tehnice sau brevete sau drepturi de proprietate.

sticle de etichetare a muncii

Sticle de etichetare a muncii 4. Termenele de livrare vor fi calculate începând cu data confirmării primirii comenzii.

Locuri bucuresti munca

Termenul de livrare sticle de etichetare a muncii condiționat de primirea plății în contul de depozit, a probelor necesare construcției echipamentului și a detaliilor tehnice. În orice caz, dacă comanda este suspendată, după acea dată, din oricare dintre următoarele motive, cum ar fi neplata facturilor, lipsa aprobării desenelor, neacceptarea probelor sau prototipurilor, transferul licențelor de export sau import, facilități de credit etc.

Data de livrare indicată de Vânzător va fi considerată o estimare. Dacă nu este convenit în sticle de etichetare a muncii specific de către Vânzător și Cumpărător, lipsa datei de livrare nu va fi motivul anulării comenzii sau va da dreptul Cumpărătorului la orice despăgubire.

Forta majora Orice condiție de forță majoră va cauza ca Vânzătorul să își suspende angajamentele până când aceste condiții încetează să mai existe. Următoarele condiții vor fi considerate forță majoră la termenii și condițiile de vânzare: orice circumstanță imprevizibilă ale cărei efecte nu ar putea fi prevenite în mod rezonabil de către Vânzător și care sunt de natură să împiedice Vânzătorul să își îndeplinească obligațiile.

Am gasit 8 anunturi

Următoarele condiții constituie forță majoră: incendiu, inundație, întrerupere sau întârziere în transport, deficiențe ale furnizorului sau subcontractantului, greve de orice fel, avarii ale mașinilor, epidemie, restricții guvernamentale etc.

Asigurări și transport Bunurile vor fi expediate pe riscul cumpărătorului. Cumpărătorul va fi responsabil pentru inspecția mărfurilor la sosire și, dacă este necesar, va informa expeditorul cu privire la orice daune. La primirea instrucțiunilor specifice de la Cumpărător, expedierile pot fi asigurate de către Vânzător, care va factura cumpărătorului costurile asigurării.

Tehnicienii Vânzătorului vor începe lucrările de asamblare după o comunicare cu Cumpărătorul, care confirmă faptul că utilajele au ajuns la fața locului în stare bună, că eventualele operațiuni de pregătire au fost efectuate și că toate încăperile și utilitățile respective au fost finalizate în acord cu cerințele Vânzătorului lucrări de construcții, conducte și plase electrice. Se înțelege că, la sosirea tehnicianului, va fi pusă la dispoziție lucrarea manuală necesară, toate mijloacele de ridicare și mișcare, precum și echipamentele necesare pentru atelier și instrumentele necesare.

Sticle de etichetare a muncii cazul în care instalarea nu se realizează sau va fi prelungită, din cauza întârzierilor atribuite Cumpărătorului, atunci Vânzătorul va percepe Cumpărătorului costurile aferente timpului tehnicienilor la o rată orară prevăzută în tariful nostru de intervenție, precum și costul cheltuielile suportate pentru călătorie, mâncare și cazare.

Etichete Pt Borcane - cadouri-suveniruri.ro

Mai mult, personalul Cumpărătorului, numit să controleze și să întrețină echipamentul, trebuie să coopereze cu tehnicienii Vânzătorului pentru operațiunile de asamblare sticle de etichetare a muncii pentru a primi instruire. Instalarea, punerea în funcțiune și punerea în funcțiune a echipamentelor sunt pe cheltuiala Cumpărătorului, care va fi taxat cu costul asistenței tehnice furnizate la tarifele și termenii și condițiile noastre standard detalii furnizate la cerere și pot varia în funcție de țara de destinație.

  • Secretele tranzacționării cu succes
  • Borcane, Capace, Sticle, Damigene - cere acum oferta de pret
  • Opțiuni cum să faci bani
  • Mașină automată de etichetare a sticlelor sticle / oră (și sticle speciale)

În timpul punerii în funcțiune a sistemului, personalul tehnic al Vânzătorului va efectua diferite teste de rutină asupra echipamentelor care pot cauza o anumită cantitate de pierdere a produsului. Vânzătorul nu va fi tras la răspundere pentru astfel de pierderi și nu va fi răspunzător pentru nicio cerere de despăgubire. Condiții de acceptare din partea cumpărătorului 8.

Caracteristicile produsului sunt cele publicate în cea mai recentă ediție a specificațiilor producătorului, cu excepția cazului în care alte caracteristici sunt convenite în mod specific între Vânzător și Cumpărător. Capacitatea de ieșire a Produselor descrise în prezentul document rezultă dintr-un calcul mediu efectuat cu caracteristici similare ale produsului sau ca rezultat al unui calcul teoretic, dacă nu se specifică altfel.

Vânzătorul va sfătui Cumpărătorul despre capacitatea reală efectivă după ce a încercat Produsul cu eșantionul de Produse furnizate de Cumpărător. În cazul în care eșantioanele de produse nu sunt furnizate de Cumpărător, Vânzătorul nu va fi responsabil pentru proprietăți diferite de valorile menționate în ofertă.

sticle de etichetare a muncii

Bunurile Vânzătorului sunt supuse testelor și inspecțiilor în fabrica unde sunt fabricate. Cumpărătorul este îndreptățit să solicite inspecția bunurilor în prezența sa.

În cazul în care Cumpărătorul nu poate participa la respectivele inspecții după ce a primit acordul, notificarea prealabilă a datei de către Vânzător, Vânzătorul poate trimite Cumpărătorului raportul de inspecție pe care Cumpărătorul îl va accepta fără discuții.

Pentru a fi acceptate prevederile acestui paragraf, toate revendicările referitoare la livrările de bunuri vor fi pregătite conform instrucțiunilor furnizate de Vânzător și conținute în documentele trimise împreună cu bunurile.

  • Cât este bitcoin în dolari acum
  • Etichete pentru laboratoare Brady | ID Process
  • Cum poți câștiga cu precizie bani pe internet
  • Locuri de munca ambalare etichetare bucuresti

Nicio marfă nu poate fi returnată fără autorizarea prealabilă a Vânzătorului. Atunci când Vânzătorul acceptă returnarea mărfurilor, Vânzătorul va avea opțiunea de a repara sau înlocui articolele sau de a emite o notă de credit pentru articolele recunoscute ca fiind defecte.

În orice caz, Cumpărătorul nu va fi autorizat să ia în considerare returnarea bunurilor, să suspende orice plăți datorate Vânzătorului și nici să anuleze totalitatea sau o parte a oricărei comenzi încă în așteptare. Condiții de plată Plățile către Vânzător care acoperă prețul bunurilor și serviciile conexe furnizate vor fi efectuate în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul preț sau confirmarea comenzii și pe factură.

În cazul în care cumpărătorul nu plătește o factură sau o parte din aceasta, Vânzătorul va avea dreptul, fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale sale, să suspende toate livrările, indiferent de termenii comenzii, până la primirea plății complete. În cazul în care cumpărătorul nu efectuează plata până la data stabilită, Vânzătorul poate recupera din nou bunurile livrate.

În orice caz, după cum se stipulează în mod specific, cumpărătorul va fi responsabil pentru toate daunele și pierderile care pot apărea după livrare. Garanția nu include uzura normală și defecțiunile datorate unei utilizări incorecte sau necorespunzătoare, lipsei de întreținere diligentă și nerespectării descrierilor tehnice, precum și a instrucțiunilor indicate în manualele care vor fi furnizate Cumpărătorului.

Garanția este limitată la sticle de etichetare a muncii mecanice care nu sunt supuse uzurii și nu includ componente electrice și electronice, conform reglementărilor internaționale de garanție.

Etichete cu sticlă de sodă — 63 oferte pe Joom

Părțile defecte în garanție trebuie returnate Vânzătorului pentru examinarea și evaluarea defectului, pentru costurile Cumpărătorului. Înlocuirea pieselor deteriorate va avea loc după examinarea producătorului și confirmarea deteriorării componentei defecte returnate. Înlocuirea componentelor cu piese neoriginale de către Cumpărător sau clientul său va invalida garanția, cu excepția cazului în care o astfel de înlocuire a fost permisă în mod specific de către Vânzător în scris.

Toate cheltuielile pentru expedierea unor astfel de piese de la EX-WORKS la destinație, inclusiv călătoria, mâncarea și cabana tehnicianului nostru sunt la costul clientului. Munca tehnică a vânzătorului pentru instalarea pieselor de sticle de etichetare a muncii sub garanție este gratuită. Orice intervenție efectuată asupra cumpărătorului Vânzătorului de către Cumpărător sau de către personalul tehnic al unei terțe părți este doar în sarcina și responsabilitatea clientului.

Modificările sau intervențiile asupra echipamentului pot invalida condițiile de garanție, cu excepția cazului în care este autorizat în mod ivrea home muncă de către Vânzător.

Categorii populare

Curtea de jurisdicție și legile aplicabile În cazul unei proceduri judiciare, drepturile, obligațiile și creanțele ambelor părți vor fi hotărâte de o instanță dintr-o țară și oraș european ales de Vânzător, indiferent de condițiile de vânzare și de plată convenite, precum și de problemele de garanție sticle de etichetare a muncii în cazul mai multor inculpați.

Acordul și orice diferență sau dispută care decurge din acesta sau legate de acesta vor fi guvernate, interpretate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Cehe. În cazul în care va apărea un litigiu, o diferență de opinie sau o întrebare între părți în temeiul sau în legătură cu contractul, inclusiv orice litigiu privind valabilitatea contractului, acest litigiu, diferență sau întrebare va fi soluționat definitiv prin arbitraj conform Regulilor de arbitraj ale Ministerul Comerțului din Republica Cehă, în vigoare și efect la data prezentului document, de către unul sau mai mulți arbitri numiți în conformitate cu regulile menționate.

Limba care va fi utilizată în procedurile arbitrale va fi engleza.

Etichete pentru autoclave

Sediul arbitrajului va fi Opava, Republica Cehă. Decizia arbitrilor va fi definitivă și concludentă și va fi obligatorie pentru părți. Respectarea regulamentelor de siguranță Echipamentul este construit conform reglementărilor CE europene. Este datoria cumpărătorului să inspecteze toate produsele și să furnizeze dispozitive de siguranță adecvate pentru a proteja operatorii de daune și pentru a asigura conformitatea cu toate reglementările de siguranță.

Manuale de instrucțiuni: Manualele de instrucțiuni, manualele de asamblare, manualele de utilizare, manualele de întreținere sunt furnizate exclusiv în limba engleză. Informații suplimentare.

sticle de etichetare a muncii