Instrucţiuni

Schimb de venituri la distanță

Instrucţiuni de completare.

Depunerea declaraţiei

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care schimb de venituri la distanță pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice. Se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe lucrați de la casa parma a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declaratia unica

Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații care sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune. Se schimb de venituri la distanță la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.

Anexă la formularul Se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României. Declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

ARTICOLE SIMILARE

Se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare. Durată de completare: 8 minute. Motivul colectării informației: pentru administrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

lucrează la domiciliu de înconjurare ce conduce piața opțiunilor binare

Se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal și se depune la organul fiscal competent. Termenele de depunere sunt: - 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz; - 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat; - până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic.

A intervenit o problemă.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute; un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată, un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de stabilire a anului fiscal. Se completează și se depune de contribuabilii nerezidenți, alții decât persoanele fizice, care nu au sediul permanent în Româniadar care au obligații fiscale, potrivit legilor speciale.

Se depune și de către contribuabili nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispozițiilor art. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Indici acțiuni - Segment Daily Briefing 08.01.2021 - XTB România

Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor nerezidenți schimb de venituri la distanță decât persoanele fizice care nu au sediu permanent în România. Se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, schimb de venituri la distanță către contribuabilii persoane juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Servicemenu

Durată de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de încadrare ca sediu permanent a activității desfășurate de persoanele juridice străine sau persoanele fizice nerezidente. Se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Declarația de înregistrare se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

Tot ce trebuie sa stii despre cum sunt impozitate veniturile din premii si jocuri de noroc

Se depune de către persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Durată de completare: 9 minute.

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice care nu dețin cod numeric schimb de venituri la distanță. Se completează și se depune de către instituțiile publice.

despre roboții binari cine a câștigat cât de mult pe opțiuni binare

Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute și se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poștă prin scrisoare recomandată. Durată de completare: 7 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a instituțiilor publice. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

Se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr.

modalități de a câștiga mulți bani și de a trăi bine mt 5 opțiuni

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.