Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Opțiuni în gestionarea riscurilor,

Gestionarea riscurilor şi crizelor în sectorul agricol

În acelaşi timp, aceasta le obligă să îşi opțiuni în gestionarea riscurilor responsabilităţile lor în faţa riscurilor şi a crizelor ale căror efecte erau anterior absorbite de politicile de sprijinire a pieţelor şi a preţurilor. În cadrul reformei politicii agricole comune PACagricultorii au deci nevoie de noi instrumente pentru a gestiona riscurile şi crizele.

Comisia examinează această problemă şi prevede introducerea unor măsuri pentru a ajuta agricultorii să facă faţă acestor situaţii.

demo cont pentru opțiuni

SINTEZĂ Prin această comunicare, Comisia prevede introducerea unor măsuri care să ajute agricultorii să gestioneze riscurile şi să reacţioneze mai bine la crize. Aceasta propune trei categorii de noi măsuri.

Majoritatea instrumentelor elaborate pentru a oferi ajutor în caz de evenimente imprevizibile se bazează pe măsuri ad hoc.

intrarea binarium pe platforma de tranzacționare

Comisia a examinat un anumit număr de instrumente care pot însoţi sau înlocui parţial măsurile de urgenţă ad hoc. Cele trei opţiuni propuse de către Comisie sunt următoarele: asigurarea împotriva dezastrelor naturale: aceasta ar implica acordarea unei contribuţii financiare la primele plătite de către agricultori pentru a se asigura împotriva pierderilor de venituri din cauza dezastrelor naturale, intemperiilor sau bolilor.

opțiuni binare opinii software

Această măsură ar încuraja asigurările într-un sector în care sunt limitate, în special din cauza naturii sistemice a riscurilor.

Reasigurarea este luată, de asemenea, în considerare; sprijinirea fondurilor mutuale: fondurile mutuale sunt un sistem de împărţire a opțiuni în gestionarea riscurilor de către un grup de producători care permite compensarea unui agricultor care a suferit daune.

Gestionarea riscurilor

Până în prezent, fondurile erau în general constituite la iniţiativa grupurilor de producători din acelaşi sector. Comisia propune încurajarea creării de fonduri mutuale în sectorul agricol prin acordarea de ajutoare temporare şi degresive pentru gestionarea acestora; furnizarea unei acoperiri de bază împotriva crizelor de venituri: s-ar putea prevedea crearea unor noi instrumente care să asigure o acoperire de bază în caz de probleme de lichiditate opțiuni în gestionarea riscurilor de importante pierderi de venituri.

În fapt, dacă vor fi disponibile programe de dezvoltare rurală pentru a contribui la realizarea de investiţii importante de restructurare, precum şi la asigurarea unui sprijin pentru ajustările structurale, acestea s-ar putea dovedi insuficiente. Ar putea fi puse în aplicare măsuri de formare în cadrul programelor de dezvoltare rurală pentru a face agricultorii mai conştienţi de riscurile actuale şi pentru a îmbunătăţi strategiile de gestionare a riscurilor.

Siguranţa în cazul unei crize de piaţă Instrumentele utilizate pentru a influenţa situaţia pieţei şi preţurile şi pentru a face faţă eventualelor crize variază în funcţie de organizarea pieţei.

cele mai fiabile câștiguri de pe internet

În urma reformei politicii agricole comune PACrămân disponibile plase de siguranţă în caz de criză în mai multe sectoare acoperite de reformă. În alte sectoare, nimic nu justifică instituirea unui dispozitiv general de securitate suplimentar.

Navigation menu

Finanţarea măsurilor de gestionare a riscurilor şi crizelor. Recurgerea la modulare nu ar necesita nicio cheltuială comunitară suplimentară şi ar permite statelor membre să utilizeze o sumă limitată de fonduri pentru dezvoltare rurală în acest scop.

Risk mitigation[ edit ] Risk mitigation, the second process according to SP —30, the third according to ISO of risk management, involves prioritizing, evaluating, and implementing the appropriate risk-reducing controls recommended from the risk assessment process. Because the elimination of all risk is usually impractical or close to impossible, it is the responsibility of senior management and functional and business managers to use the least-cost approach and implement the most appropriate controls to decrease mission risk to an acceptable level, with minimal adverse impact on the organization's resources and mission. ISO framework[ edit ] The risk treatment process aim at selecting security measures to: reduce avoid transfer risk and produce a risk treatment plan, that is the output of the process with the residual risks subject to the acceptance of management. There are some list to select appropriate security measures, [14] but is up to the single organization to choose the most appropriate one according to its business strategy, constraints of the environment and circumstances. The choice should be rational and documented.

Pentru noile state membre, în care modularea nu se aplică, va trebui să se elaboreze o metodă care să permită celor care doresc să rezerve de asemenea fonduri pentru aceste măsuri.

Utilizarea ajutoarelor de stat sau a măsurilor de sprijin suplimentare pentru acest tip de măsuri ar trebui să facă obiectul normelor privind concurenţa comunitară adecvate.

Context Prima analiză a instrumentelor de gestionare a riscurilor a fost prezentată de Comisie în ianuarie Concluziile Consiliului de la Luxemburg iunie privind reforma PAC cuprind o declaraţie a Comisiei pe această temă.

cum să creați un loc de muncă de acasă

În aceasta, Comisia a anunţat că va examina înainte de sfârşitul anului  măsurile specifice în scopul de a face faţă riscurilor şi crizelor. Termeni-cheie ai actului Schema de plată unică: plata unică este un ajutor pentru venitul agricultorilor, o plată anuală calculată pe baza ajutoarelor percepute în cursul perioadei de referinţă istorică Principalul scop al aceste plăţi este să asigure o mai mare stabilitate a veniturilor agricultorilor.

Aceştia pot decide dacă doresc să producă fără a pierde ajutoarele, prin adaptarea ofertei la cerere. Modulare: este vorba despre un mecanism progresiv opțiuni în gestionarea riscurilor vizează reducerea plăţilor directe către agricultori şi transferarea fondurilor corespunzătoare către sectorul dezvoltării rurale.

  • Opțiuni goale
  • Gestionarea riscurilor Administrarea riscurilor în B.
  • Despre minister - Acasa - MFP

Risc: acesta implică o situaţie susceptibilă să conducă la o varietate de rezultate, ale căror probabilităţi se pot estima. Criză: este vorba despre o situaţie neprevăzută care pune în pericol viabilitatea exploataţiilor agricole, la nivel local sau în întreg sectorul de producţie.

Ultima actualizare:

  1. Он действительно необычный человек.
  2. А это Тау Кита.