Strategii de cheltuieli în domeniul energetic

Indicatori în energia strategiei

Conținutul

    Distribuie Energie Sectorul energetic este împărțit în 5 sub-sectoare distincte din punct de vedere instituțional, organizatoric și indicatori în energia strategiei modului de dezvoltare: gaze naturale; energie electrică; energie termică; eficiența energetică; surse regenerabile de energie. Asigurarea durabilității sectorului energetic și combaterea schimbărilor climatice reprezintă unul din cele 3 obiective generale ale Strategiei, pentru perioada La fel, în SERM se regăsesc obiectivele specifice ale Republicii Moldova pentru perioada asigurarea creșterii utilizării surselor regenerabile de energie; îmbunătățirea eficienței energetice; introducerea rețelelor electrice inteligente.

    lucrați pe internet fără a investi fonduri

    Riscurile identificate pentru sectorul Energie, conform Indicatori în energia strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru Republica Moldova și Comunicării Naționale Trei : temperaturi ridicate și valuri de căldură creșterea cantității de energie utilizată pentru răcirea spațiilor locative și comerciale și răcirea în procesele industriale ; fenomene extreme sporirea deteriorării rețelelor electrice, care prezintă pericole pentru transportul și distribuția energiei electrice ; secete reducerea producției de biomasă; creșterea deficitului de apă, care ar putea deveni un obstacol pentru majorarea producerii de energie hidroelectrică și a celei produse în cogenerare ; schimbarea bilanțului utilizării energiei între diverse tipuri de combustibil.

    Cerințe și Ghid de utilizare" la întreprinderile din sectorul energetic, industrial și public cu scopul sporirii eficienței energetice și diminuării intensității energetice; construcția unei centrale de stocare a excesului de energie produs de parcurile eoliene și centralele electrice fotovoltaice, cu scopul stocării energiei și utilizării acesteia în orele lipsei de vânt și soare, la balansarea sarcinii electrice a sistemului electroenergetic național SEN etc.

    opțiunea de weekend