Înțelegerea tendințelor în MS Excel

Abaterea liniei de tendință. Glosar de statistica

Dicţionar explicativ de statistică Selecţie şi organizare: Valentin Clocotici A Abatere Deviation Prin abatere se înţelege diferenţa dintre o dată şi o valoare de referinţă de regulă media.

abaterea liniei de tendință

Vezi abatere standard. Abatere standard Standard Deviation — SD Abaterea standard a unei mulţimi de numere este rădăcina medie pătrată RMS a mulţimii abaterilor fiecărui element de la media mulţimii. Poate fi definită ca rădăcina pătrată a dispersiei mulţimii de numere.

  • Carte de forex pdf
  • Unde găsiți semnalele de tranzacționare
  • Я еще не .
  • Давай пока не будем ничего говорить нашим, - ответила Николь.
  • Он вчера сказал мне, что намеревается провести вскрытие.

Abaterea standard este o măsură a gradului de împrăştiere a elementelor, se măsoară în abaterea liniei de tendință unitate de măsură ca şi datele iniţiale şi se raportează, de regulă, împreună cu media.

Este de remarcat că definiţia are loc considerând că mulţimea de plecare reprezintă întreaga populaţie.

abaterea liniei de tendință

Pentru un eşantion se va vedea Abatere standard de sondaj. Abatere standard de sondaj Sample Standard Deviation, S Abaterea standard de sondaj s este un estimator al abaterii standard a abaterea liniei de tendință, bazat pe un eşantion aleator.

Eu MaNu V V. Indicatorii tendinţei centrale caracterizează, după cum am văzut, valoarea în jurul căreia se grupează datele.

Ca statistică, măsoară gradul de împrăştiere a eşantionului în jurul mediei de sondaj. Presupunând că există n elemente în eşantion, cu valorile {x1, x2. Abaterea standard a populaţiei Population Standard Deviation Parametru abaterea liniei de tendință abaterea standard a valorilor unei variabile pentru o populaţie.

Account Options

Amplitudine Range Este definită ca xmax—xmin, unde xmax şi xmin sunt valorile extreme ale unui set de numere observate. Cu cât se măsoară mai multe elemente, cu atât şansa de a observa valori mai depărtate creşte, deci şansa de a obţine o amplitudine mai mare. De remarcat că intervalul nu este centrat pe quartila a doua mediana. Rezultă că aria aproximantă este cea de sub curba normală situată între 9.

abaterea liniei de tendință

Pentru aproximarea distribuţiilor discrete se vor utiliza corecţiile de continuitate. Asociere Association Două variabile sunt asociate dacă repartiţia valorilor luate de o variabilă este diferită după domenii de valori distincte ale celeilalte variabile. În această situaţie se poate interpreta că o parte din variabilitatea uneia poate fi explicată de cealaltă variabilă.

Adăugați ecuația liniei de tendință. Construirea unei funcții de tendință în Excel

Asocierea liniară poate fi măsurată prin coeficientul de corelaţie o asociere de tipul mare—mare, mic—mic este o asociere pozitivă, în timp ce o asociere mare—mic, mic—mare este o asociere negativă Asociere liniară Linear association Două variabile sunt asociate liniar dacă o pisică în opțiuni a unei variabile este asociată cu o midificare proporţională în cea de a doua variabilă, factorul de proporţionalitate fiind constant în domeniul măsurat.

Vezi coeficient de corelaţie. Asociere neliniară Nonlinear Association Relaţia dintre două variabile este neliniară dacă o modificare în una dintre variabile este asociată cu o modificare a celeilalte variabile, modificare dependentă de valoarea primei variabile.

Situaţia contrară este cea a unei asocieri liniare, în care modificările sunt proporţionale, factorul de proporţionalitate fiind constant deci independent. Se notează uzual cu Exp X sau cu E X. În cazul unei v. Se poate gândi valoarea aşteptată a unei v. Valoarea aşteptată a unei statistici este media distribuţiei de sondaj a statisticii. Autoselecţie Self-Selection Situaţia de autoselecţie apare atunci când indivizii decid singuri dacă sunt în grupul de control sau în cel de tratament şi este întâlnită în studiul comportamentului uman.

Glosar de statistica

De exemplu, studiile efectului fumatului asupra sănătăţii implică autoselecţia: persoanele decid singure dacă fumează sau nu. Autoselecţia exclude situaţia de experiment şi produce un studiu observaţional. În situaţia de autoselecţie, cercetătorul trebuie să fie precaut în privinţa confundării posibile a factorilor care influenţează deciziile individuale de apartenenţă la unul dintre grupuri.

Probabilitatea unui eveniment se interpretează ca şansa de realizare a evenimentului şi se exprimă, uneori, ca procentaj. Regula se interpretează sub forma: probabilitatea evenimentului este egală cu numărul cazurilor favorabile raportat la numărul total de cazuri posibile.

abaterea liniei de tendință

B Bias Bias Un estimator, sau un proces de măsurare, se zice deplasat dacă, în medie, valoarea sa diferă de mărimea estimată măsurată adevărată.

Deplasarea este media acestei diferenţe.

Deplasarea poate fi datorată şi modului de conducere, evaluare a unui experiment. Vezi şi deplasarea de nonrăspuns.

Cum ne trișau diagramele și graficele

Bin Bin Limita unui interval de clasă. Valorile care realizează partiţionarea în intervale de clasă. Bivariat Bivariate Termenul se aplică atunci când sunt implicate două variabile.

abaterea liniei de tendință

De exemplu, date bivariate apar atunci când se efectuează două măsurători pentru fiecare element al unui eşantion. În plus faţă de datele univariate, apar probleme cum ar fi distribuţia comună a variabilelor, corelaţia dintre variabile, regresia unei variabile în funcţie de cealaltă etc. Boxplot Boxplot O diagramă de tip boxplot reflectă grafic rezumarea prin cele 5 valori a unei distribuţii: valoarea minimă, prima quartilă, mediana, a treia quartilă şi valoarea maximă.

Prin compararea intervalelor figurate se obţine o imagine a gradului de împrăştiere a valorilor în domeniul observat.

abaterea liniei de tendință

De regulă, se marchează pe diagramă şi valorile aberante: situate la mai mult de 1,5D sub prima quartilă sau peste a treia quartilă, unde D notează distanţa dintre prima şi a treia quartilă intervalul interquartil — în figura anterioară, poziţia valorii aberante este distorsionată din necesităţi de prezentare.

Uneori, între valorile aberante se face distincţia celor situate la mai mult de 3D de quartilele extreme.

(PDF) SPSS APLICAT | Eu MaNu - cadouri-suveniruri.ro

Prin reprezentarea simultană a celor cinci valori pentru grupuri diferite, se oferă suport pentru o comparare rapidă a grupurilor. C Cadru, cadru de sondaj Frame, sampling abaterea liniei de tendință Prin cadru frame de sondaj se înţelege o colecţie abaterea liniei de tendință elemente de unde se extrage eşantionul.

În mod ideal, cadrul este chiar populaţia.

  • Valută de tranzacționare flashback
  • Ce este câștigurile mobile pe internet
  • Cu aceasta, puteți înțelege vizual ce dinamică au datele din care este construit graficul.
  • Наш добрый доктор утверждает, что ретровирус RV-41 никуда не делся.
  • Что, сэр?.

Diferenţa dintre cadrul de sondaj şi populaţie poate fi o sursă de apariţie a unei deplasări biais.